Beestachtig keramiek Jan Cupido


fantastische beelden
 

Papierobjecten  achter glas in aluminium lijsten

Op al mijn werk geldt auteursrecht

Originele papierobjecten zijn als unica te koop, van 30x40 cm tot samengestelde van 90x 480 xcm.

Deze worden geleverd in een aluminium lijst achter glas.Mijn papierontwerpen kunnen  fotografisch  worden verwerkt, waardoor de toepassing in openbare ruimtes geen probleem is.  Afdrukken van deze knipsels, kunnen nu in iedere grootte gemaakt worden .

Naast algemene vakken in mijn grafische opleiding aan de Rietveld Academie te Amsterdam, kreeg de knipvorm een aparte plaats. Oorspronkelijk als hulpmiddel tot ontwerpen, later als zelfstandige uiting. De ontdekking dat model knippen naast tekenen directer kan zijn, gaf aanleiding tot een uitdieping van papierstudies. Door gebruik te maken van wisselende vouwpatronen ontstaan nieuwe vormen en contravormen, die afhankelijk van hun spiegeling een eigen leven gaan leiden  waarbij de oervorm ondergeschikt wordt.

Dubbele bodems en zoekplaatjes vormen de basis van mijn werk waarbij humor nooit ontbreekt. De strakke wetmatigheid van de vouw, aangevuld met de enkele tekening, maakt het mogelijk gevoel en zakelijkheid te koppelen. Vormstudies in papier laten zich ook vertalen in klei, waardoor de verknipte klei uitgroeit tot een 3 D beeld.  Het aldus gevormde keramiek heeft daardoor raakvlakken met papier. Zo kan werk ontstaan uit de materie of in materie vertaald worden.

Steen, papier, schaar is een voorbeeld van wat in de wiskunde een cyclische orde wordt genoemd. Rangschikt men de drie objecten naar sterkte, dan volgt papier op steen, schaar op papier, steen weer op schaar, enzovoort: ... < steen < papier < schaar < steen < papier < schaar < steen < ...